Disclaimer

Disclaimer

Platform11 verleent u hierbij toegang tot platform11.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Platform11 en derden zijn aangeleverd. Platform11 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op platform11.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Platform11.

Beperkte aansprakelijkheid

De op platform11.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Platform11.

In het bijzonder zijn alle prijzen op platform11.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Platform11 (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content kun u contact opnemen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!